Scroll Top
109/21 ทวีวัฒนา25 แยก26 แขวง/เขตทวีวัฒนา กทม.10170

บริการรับรีโนเวท มีบริการแบบใดบ้าง ?

รับรีโนเวท บ้านที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลานาน ๆ มีทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากต้องการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญเข้ามารับทำหน้าที่ดูแลรีโนเวทให้กลายเป็นบ้านใหม่ให้สวยงามและแข็งแรงกว่าเดิมควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

กำหนดวัตถุประสงค์ใช้บริการรับรีโนเวท

สำหรับความต้องการใช้บริการรับรีโนเวทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบ้านเพื่อตามความเหมาะสม ช่วยให้คุณมีบ้านที่สวยงามและแข็งแรงเหมือนเดิม โดยเป็นการพิจารณารตามหลักความต้องการของตนเองดังนี้

  • การสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมานานหลาย ๆ ปี ย่อมมีความทรุดโทรมและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การสร้างใหม่ทั้งหลังเพราะเกิดความเสียหายหลายส่วนไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • การสร้างใหม่เป็นบางส่วน ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาจากการขยายครอบครัวหรือต้องการต่อเติมบ้านเพื่อให้กว้างขึ้นและต้องการรองรับสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
  • ซ่อมแชมส่วนที่ได้รับความเสียหายให้ดีขึ้น กรณีที่มีบางส่วนชำรุดไม่มากหรือซ่อมเฉพาะจุด เช่นหลังคารั่ว ห้องน้ำรั่ว
  • การเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เป็นการเพิ่มมุมนั่งเล่น หรือต้องการพื้นที่มุมห้องทำงานเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

แนวทางการรับรีโนเวท

เมื่อได้กำหนดความต้องการของตนเองแล้ว การใช้บริการรับรีโนเวทหลังจากนี้คือทุกคนต้องหนดแนวทางขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • การกำหนดความต้องการโดยการหาสถาปนิกผู้ออกแบบ การจัดเตรียมขั้นตอนนี้ต้องสรุปความต้องการของตนเองให้ชัดเจนซึ่งแบบที่ได้จะเป็นแบบ 3D เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจน
  • คำนวณโครงสร้างซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะขั้นตอนนี้ต้องรู้ว่าสิ่งที่โครงสร้างจะได้รับน้ำหนักเพิ่ม การตรวจโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น การตรวจโครงสร้างคือสิ่งที่มีความสำคัญเพราะต้องได้รับการตรวจทั้งโครงสร้างบนดิน โครงสร้างใต้ดิน เพื่อคำนวณความแข็งแรงมากน้อยเท่าไหร่
  • งานรื้อถอน อีกหนึ่งขั้นตอนต้องอาศัยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยเฉพาะทางเพราะเป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับอาคารหรือข้างเคียง สิ่งสำคัญเรื่อบงเอกสารใบรื้อถอนอาคารต้องไม่ลืม การวางแผน การแจ้งเพื่อนบ้านเรื่องเสียงดัง หรือปัญหาเรื่องฝุ่น หากเป็นอาคารสูง ควรมีผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ทำรั้วรอบบริเวณ

การใช้บริการรับรีโนเวทจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเจ้าของบ้านต้องการปรับเปลี่ยนบ้านหรืออาคารให้มีความสวยงามหรือเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อต้องการปรับโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทั้งบนดินและใต้ดินเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่วยปรับเปลี่ยนหรือการต่อเติมบ้านให้น่าอยู่และใหม่มากขึ้น

Related Posts